ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

جک بازویی GR با گشتاور 3500 N/m قابلیت نصب بر روی درب پارکینگ با وزن هر لنگه 300 کیلوگرم ( دولنگه 600 کیلوگرم ) را دارا می باشد.